Kapliczki w Łagiewnikach

 

 

    Najstarszym obiektem kompleksu klasztorno - kościelnego w Łagiewnikach jest drewniana kaplica pod wezwaniem św. Antoniego, zbudowana w roku 1676 przez właściciela dóbr łagiewnickich Samuela Żelewskiego...

czytaj więcej... 

bł. Rafał Chyliński

 

 

 

    Łagiewnickie sanktuarium, oprócz św. Antoniego, ma drugiego Patrona jest nim ojciec Rafał Chyliński (1694-1741), który spędził tu najbardziej dojrzałe i owocne lata swojego życia. Znany jest tu jako człowiek modlitwy i umartwienia. Zasłynął jako niezwykły spowiednik i opiekun ludzi biednych i pokrzywdzonych...

czytaj więcej...

 

Klasztor w Łagiewnikach

 

  

 

    Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach obecnie prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim wymienić należy: działalność duszpasterską, charytatywną, naukową i kulturalną...

Najnowsze wydarzenia

Nabożeństwa Majowe

MAJ - miesiąc uwielbienia Matki Najświętszej, miesiąc codziennych nabożeństw ku czci naszej MATKI.
Cześć tę wyrażamy poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych w naszym kościele parafialnym, w kaplicach na ul. Kreciej i ul. Łagiewnickiej w Zgierzu-Chełmach oraz przy Krzyżu w Skotnikach, Nowych Łagiewnikach, Modrzewiu i przy kapliczce na Parceli. Na tych nabożeństwach śpiewamy lub odmawiamy litanię Loretańską, czytamy modlitwy i śpiewamy pieśni maryjne.
Każdego roku z inicjatywy członków Parafialnych Kół Żywego Różańca, członków Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skotnik i Łodzi-Łagiewnik (4 maja bracia strażacy obchodzą święto swego Patrona - św. Floriana)  i okolicznych mieszkańców odprawiają się Msze Św. przy Krzyżu w Skotnikach i przy kapliczce na Parceli.
W tym roku także odprawiły się takie Msze Św.:
09.05.2015 r. o godz. 19:00 przy kapliczce na Parceli;
10.05.2015 r. o godz. 16:00 w Skotnikach przy Krzyżu.
Po Mszy Św. na Parceli odbyło się uroczyste poświęcenie nowej figury Matki Bożej Niepokalanej, która zastąpiła dotychczasową przeszło 50-letnią i nieco zniszczoną.

Przebieg Mszy Św. przy kapliczce na Parceli i poświęcenie nowej figury można zobaczyć na załączonych fotografiach.