Kapliczki w Łagiewnikach

Zmiana godzin spowiedzi w sanktuarium

Uprzejmie informujemy, iż okresie wakacyjnym spowiedź w naszym sanktuarium w tygodniu (poniedziałek-sobota) odbywa się jedynie podczas Mszy Świętych oraz w godzinach 16.00 – 18.30.

 

 

 

 

     Najstarszym obiektem kompleksu klasztorno - kościelnego w Łagiewnikach jest drewniana kaplica pod wezwaniem św. Antoniego, zbudowana w roku 1676 przez właściciela dóbr łagiewnickich Samuela Żelewskiego...

czytaj więcej... 

bł. Rafał Chyliński

    Łagiewnickie sanktuarium, oprócz św. Antoniego, ma drugiego Patrona jest nim ojciec Rafał Chyliński (1694-1741), który spędził tu najbardziej dojrzałe i owocne lata swojego życia. Znany jest tu jako człowiek modlitwy i umartwienia. Zasłynął jako niezwykły spowiednik i opiekun ludzi biednych i pokrzywdzonych...

czytaj więcej...

 

Klasztor w Łagiewnikach

  

 

    Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach obecnie prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim wymienić należy: działalność duszpasterską, charytatywną, naukową i kulturalną...

Najnowsze wydarzenia

Msza Prymicujna nowowyświęconych braci (23.05.2016 r.)

W poniedziałek 23 kwietnia, w Święto poświęcenia bazyliki św. Franciszka z Asyżu, nasza parafia gościła wyświęconych w tym roku czterech Ojców Neoprezbiterów, którzy o godz. 18.00 odprawili tzw. "Mszę Świętą Prymicyjną": o. Pawła Romańczuka, o. Mateusza Orłowskiego, o. Bogdana Kwapisiewicza i o. Kamila Średnickiego. Na koniec Eucharystii nowi kapłani udzielili wszystkim wiernym indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego, wręczając pamiątkowe obrazki. Fotorelacja br. Pawła: