Kapliczki w Łagiewnikach

 

 

    Najstarszym obiektem kompleksu klasztorno - kościelnego w Łagiewnikach jest drewniana kaplica pod wezwaniem św. Antoniego, zbudowana w roku 1676 przez właściciela dóbr łagiewnickich Samuela Żelewskiego...

czytaj więcej... 

bł. Rafał Chyliński

 

 

 

    Łagiewnickie sanktuarium, oprócz św. Antoniego, ma drugiego Patrona jest nim ojciec Rafał Chyliński (1694-1741), który spędził tu najbardziej dojrzałe i owocne lata swojego życia. Znany jest tu jako człowiek modlitwy i umartwienia. Zasłynął jako niezwykły spowiednik i opiekun ludzi biednych i pokrzywdzonych...

czytaj więcej...

 

Klasztor w Łagiewnikach

 

  

 

    Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach obecnie prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim wymienić należy: działalność duszpasterską, charytatywną, naukową i kulturalną...

Najnowsze wydarzenia

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE - WIELKI POST 2016

Podajemy do wiadomości, że w naszej Parafii organizujemy KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE. Porządek czterech niedzielnych spotkań będzie następujący: o godz. 16.00 Msza Święta w kościele; po Mszy spotkanie w auli Wyższego Seminarium Duchownego.

Terminy katechez:

- 14.02.2016

- 21.02.2016

- 28.02.2016

- 06.03.2016